Vybudování čističky odpadních vod

V roce 2022 naše firma vybudovala čističku odpadních vod, na Chabaních.