Vodovod Hraniční Olomouc

Naše firma v roce 2018 realizovala jako generální dodavatel stavbu vodovodu na ul. Hraniční v Olomouci. Délka vodovodu přesahovala 300bm, z toho 160bm se realizovalo řízeným průtlakem.