REFERENCE

Rekonstrukce RD Polešovice

Naše firma v roce 2019 realizovala rekonstrukci RD v Polešovicích, jednalo se I. etapu rekonstrukce, konkrétně demoliční práce, vyklizení a zpevnění plochy dvora.

Realizace odvlhčení drenážním systémem, odkopání vlhké zeminy, zpevnění zdiva drceným kamenivem větší frakce.

Copyright © 2019 STCH s.r.o. admin