REFERENCE

Rekonstrukce Haly St. Město

Naše firma provedla rekonstrukci haly ve Starém Městě.

Jednalo o zazdění štítů, otvorů, osazení nových oken, vnitřní zateplení a oplaštění trapézovým plechem, zřízení vestavku (kanceláře) vč. el. instalace.

Vybudovali jsme nájezdovou rampu vč. úpravy vrat.

Copyright © 2019 STCH s.r.o. admin